Butterfly Fitness Aalborg
Betingelser

Gældende Medlemsbetingelser


1. Medlemskab

Dit medlemskab i Butterfly Fitness Aalborg er personligt og kan kun benyttes af dig. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt iht. persondataloven og opbevarer dem i en database, som kun ansatte i Butterfly Fitness i Aalborg har adgang til. Ændringer i dine personlige oplysninger skal derfor meddeles til os. Dette gælder ved adresseændring, nyt mobilnummer, ny mailadresse eller hvis du får nyt dankort.


2. Adgang

Som medlem får du dit personlige medlemskort, som skal scannes hver gang inden din træning. Ved scanning kan du aflæse din status på antal trænede gange mm. Vises status ”INVALID” (=ugyldig) skal du kontakte personalet inden din træning. Mister du dit medlemskort, udsteder vi et nyt medlemskort til kr. 20,‐. Du er altid selv ansvarlig for at scanne dig ind.


3. Indmeldelse og betaling

Indmeldelse sker ved køb i Butterflys webshop eller ved personlig henvendelse hos Butterfly Fitness Aalborg. Ved oprettelse af et løbende medlemskab oplyser du dine betalingsoplysninger. Opstarts beløb samt første rate betales på tilmeldingsdagen i centeret. Herefter trækker vi automatisk den månedlige ydelse fra din konto den første i hver måned. Forudbetalt (PP) medlemsskab betales senest 7. dage efter udløbsdato i centret, enten med kontanter eller dankort. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber.


4. Prisændringer

Hos os stiger din pris ikke. Den pris der står på din medlemskontrakt, er den pris som gælder for dig.

Prisstigninger gælder derfor kun nye medlemmer efter en prisændring.


5. Pause

Medlemskabet kan sættes på pause ved at sende mail til

Kontakt@butterflyfitnessaalborg.dk

Pris 79,- pr. måned. Der gives ikke betalingspause for perioder under én sammenhængende måned. En betalingspause starter den 1. i måneden og varer til udgangen af en måned. Dog senest den 15. i måneden før pausen holdes.


6. Varighed

Løbende medlemskab PBS + DIBS fortsætter indtil du selv opsiger det. Forudbetalt medlemskab skal ikke opsiges og udløber automatisk den sidste dag i din medlemskabskontrakt.


7. Opsigelse af løbende medlemskaber

Ved opsigelse af løbende medlemskab kan det opsiges med 1. måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske i centeret ved personlig henvendelse og med udfyldelse af vores opsigelsesblanket, via mail til  kontakt@butterflyfitnessaalborg.dk eller via brev til Butterfly Fitness Aalborg, Frederikstadvej 15, 1. sal. 9200 Aalborgs SV. Mrk. Opsigelse via andre medier er IKKE gyldig. Du er naturligvis velkommen til at træne i hele din periode. Ønsker du at blive medlem igen senere opkræves der oprettelsesgebyr. (se punkt 15)

Du har ikke mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i bindingsperioden.


8. Aldersgrænse

Normalt er aldersgrænsen 15 år for at træne i Butterfly Fitness Aalborg. Der kan dog gives dispensation med aldersgrænsen. Vurdering foretages af Butterfly Fitness Aalborg. Er man ikke fyldt 18 år, skal man have forældre/værge med til at underskrive medlemsaftalen, samt skal værge oplyse mobil nummer og mail, således værgen kan kontaktes af personalet.


9. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand tillader dig at deltage i aktiviteter hos Butterfly Women Aalborg. Vi anbefaler derfor, at du kontakter egen læge/fysioterapeut, hvis du er i tvivl. Butterfly Fitness Aalborg er ikke ansvarlig for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.


10. Værdigenstande

Butterfly Fitness anbefaler, at du ikke medbringer genstande af større værdi i centeret, da vi ikke er ansvarlige for tab på grund af tyveri eller tingskade.


11. Ordensregler

Hold dig orienteret om dit center via opslagene og nyhedsmail. Alle medlemmer bliver grundigt vejledt i korrekt brug af maskiner og andet udstyr ved indmeldelse. Vi står til din rådighed med personlig træning, rådgivning og vejledning, som løbende sikrer korrekt brug af udstyr, og vi har altid uddannet personale til stede på hverdage. Læg ekstra udstyr på plads efter endt træning, så andre ikke risikerer at snuble i det, og følg altid centerets ordensregler og anvisninger. Dit træningstøj bør ikke virke stødende på andre medlemmer, så brug som minimum t‐shirt m/u ærmer og shorts. Af sikkerhedshensyn må du ikke bære løsthængende halstørklæder, kæder m.m. Udesko stilles på skohylderne ved indgangen, og der skal altid trænes i rent fodtøj. Vær opmærksom på medlemmer med parfumeallergi, begræns derfor brug af eksempelvis spray. Giv din mobiltelefon pause og sæt den på lydløs. Centeret er naturligvis et røgfrit område.


12. Misligholdelse

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan Butterfly Fitness Aalborg til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning. I disse tilfælde har medlemmet ikke ret til tilbagebetaling af nogen art.


13. Ændring af medlemsbetingelser

Butterfly Fitness Aalborg har ret til at foretage ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider med 1 uges varsel ved opslag i centeret. Vi tilpasser åbningstiderne med antallet af medlemmer og de perioder hvor centret benyttes mest. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.


14. Holdtræning & Fleksibilitet

Holdtræning - HUSK tilmelding fra gang til gang, for at sikre dig en plads, samt afbud, hvis DU bliver forhindret. Tilmelding & afbud på dagen 1 timer før holdet afvikles.  Under 3 deltagere forbeholder vi os muligheden for at aflyse enkelte hold. Det er altid muligt at køre "Træn selv". DU bestemmer selv, om du vil deltage i holdtræningen eller ikke.

Online booking. Gælder ALLE træninger i cirklen og træn selv, både i og udenfor den bemandede åbningstid.

Tilmeld dig via online gratis App. (Sport Solution Booking) 

eller hjemmeside www.butterflyfitnessaalborg.dk


15. Genoptagelse af medlemsskab

Har du været udmeldt i 2 måneder eller derover og ønsker at blive medlem igen, opfattes du som nyt medlem og skal betale for oprettelse.

(se punkt 7)


16. Medlemskort

Mister du dit medlemskort udsteder vi gerne et nyt medlemskort til dig. Pris kr. 20. Du er altid selv ansvarlig for at scanne dig ind.


17. Hygiejne i centret

HUSK ALTID HÅNDKLÆDE

Af hygiejniske årsager, og da det samtidigt er det venligt overfor andre medlemmer, SKAL DU altid medbringe et håndklæde til aftørring af dit eget sved. Samt til øvelser der foregår på gulv, her anbefales du at medbringe din egen liggemåtte.
Afsprit ALTID hænder inden træning og efter toilet besøg.